Điều khoản - dịch vụ

Thứ ba - 17/04/2018 00:16

QUI ĐỊNH & ĐIỀU KHOẢN

Những điều khoản và điều kiện áp dụng đối với việc sử dụng trang mạng này, bao gồm việc có được các dịch vụ trên trang mạng này. Khi sử dụng trang mạng này cho bất kỳ mục đích nào, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Nếu không, bạn phải ngưng sử dụng trang mạng chúng tôi. Những điều khoản và điều kiện phải được đọc cùng với các điều khoản áp dụng khác và điều kiện điều chỉnh việc sử dụng trang mạng này.

Trong các điều khoản và điều kiện, các từ ngữ "chúng tôi" và “của chúng tôi” thuộc về TAM THÀNH PHÁT

Những tin cũ hơn

Super store