Bàn giao trang thiết bị cho trường tiểu học Tịnh Sơn - Sơn Tịnh

Thứ tư - 18/03/2020 15:45
Bàn giao trang thiết bị cho trường tiểu học Tịnh Sơn - Sơn Tịnh do Vietcombank tài trợ
 
2d12472a0404ff5aa615
 
7c04f38db3a348fd11b2
 
Super store